Nyheter

Oppgang i boligprisene i Stavanger

– En konsekvens av at det blir lagt ut færre boliger enn det som blir solgt.

Boligprisene i Stavanger steg med 0,7 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Det melder Eiendom Norge i en pressemelding torsdag formiddag.

– Dette var egentlig forventet, sier Trond Lura, daglig leder og eiendomsmegler i DNB Stavanger til RA.

Han forklarer at man over en lengre periode har hatt veldig bra aktivitet i markedet, og at det er mye folk som melder seg på visningene.

– Det er nok konsekvens av at man over tid har sett at det blir lagt ut færre boliger enn det som blir solgt. Det var større forskjeller på starten av året, mens vi nå ser at forskjellen mellom lansering og solgte boliger ikke er så stor som tidligere. Det lave tilbudet ut i markedet gjør at det er mindre objekter å velge mellom, men kjøperne er definitivt til stede, sier Lura.

Stavanger (som inkluderer kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg) har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen (+2,0 prosent) og Trondheim (+1,7 prosent), men sterkere enn i Oslo (-0,8 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger steget med 7,9 prosent. Det er svakere enn i Oslo (+15,6 prosent), Bergen (+12,7 prosent) og Trondheim (+10,6 prosent).

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.300.000 kroner, i følger pressemeldingen.

Vanskeligere for førstegangskjøpere

Lura mener at den høye konkurransen om leilighetene kan føre til at det oppleves som tyngre å komme seg ut i boligmarkedet for førstegangskjøpere.

– Boliger i sameie selges for høyere pris nå enn det de har blitt solgt for på flere år, påpeker Lura.

For dem som skal «kjøpe seg ned» i størrelse, altså de som for eksempel skal selge en enebolig og kjøpe seg en leilighet, er markedet bedre.

– Vi ser at det er mangel på eneboliger ut i markedet, så det er spesielt høy konkurranse der. Selv om det er god konkurranse på leilighetene også, utgjør prisveksten som vi har hatt mer kroner og ører på en enebolig enn det det vil gjøre på en leilighet. Det sier seg selv at en prisoppgang på 0,7 prosent vil ha mer å si på en enebolig på 8 millioner enn en leilighet på 5 millioner, sier Lura.

Solgt 500 boliger

Det har i mars blitt solgt 500 boliger i Stavanger. Det er 52,0 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2020.

Hittil i år er det solgt 1339 boliger. Det er 22,7 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ifølge pressemeldingen.

Det har i mars blitt lagt ut 555 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 29,4 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 1374 boliger for salg. Det er 11,2 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 57 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 43 dager i gjennomsnitt.

– Det er ikke unaturlig. Vi har vært gjennom en periode med veldig lang omsetningstid, og noen objekter blir liggende i markedet veldig lenge. Det vil være med å trekke opp snittet betraktelig, sier Lura.

Han påpeker at den reelle omsetningstiden på «nyheter» i markedet er vesentlig lavere enn gjennomsnittet.

– Vi ser også nå at når færre boliger blir lagt ut, at objekter som har ligget ute lenge for salg opplever mer interesse. Vi har hatt tilfeller hvor det har vært boliger ute på markedet i flere måneder uten mye interesse og henvendelser, men som nå ender opp med å bli solgt. De som har hatt boliger til salgs lenge kan være smarte nå å gjøre noen grep, som for eksempel en prisjustering, for å være med å «booste» interessen enda mer. Vi ser at slike grep som gjøres nå har større effekt enn det hadde for et par måneder siden, sier Lura.

Bedre enn forventet

Han forteller at boligmarkedet har vært bra, selv etter at koronapandemien kom til Norge.

– Vi fryktet at det skulle bli full stans, da vi så det ble permitteringer i de fleste bransjer. Men, det har vist seg at markedet har stått sterkt og støtt. De siste månedene har boligmarkedet vært enda bedre enn forventet. Utfordringen nå er å mette den etterspørselen som er på markedet.

– Kontrasten fra samme tid i fjor, mars 2020, er formidabel. Differansen på boliger som blir lansert og solgt er halvert, sier Lura.