Nyheter

310 Rogalendinger vil bli politi i år

Flere søker seg inn på Politihøgskolen i år.

Politihøgskolen har flere søkere fra hele landet viser søkertallene til bachelorutdanningen fordelt på fylker, melder politihøgskolen i en pressemelding torsdag.

Fra Rogaland har 310 søkt seg inn på Politihøgskolen.

I år søkte 4284 personer politiutdanning til 400 studieplasser. Dette er en søkerøkning sammenlignet med i fjor.

– Alle fylker er godt representert også i årets opptak. Når vi sammenligner søkertallene med fjoråret ser vi at alle fylker opplever en søkerøkning. Dette er gledelig, sier fungerende seksjonsleder Thale Kvaal Dunker ved Studieavdelingen, i pressemeldingen.

Blant søkerne som har Bachelor – politiutdanning som sitt øverst prioriterte studieønske, er det studiested Oslo som fortsatt er mest populært. Den øvrige andelen førsteprioritetssøkere fordeler seg jevnt mellom studiested Stavern og Bodø. Alle studiesteder har økt interesse, men for Bodø har den økt aller mest med 271 flere enn i 2020.

Årets opptak er godt i gang, og søkerne får endelig beskjed om de får studieplass eller ikke gjennom Samordna opptak i midten av juli.

Det er et uttalt mål at Politihøgskolen ønsker søkere fra hele landet. Dette er viktig for å sikre bred rekruttering til politiutdanningen, ifølge pressemeldingen.