Nyheter

150 nye studentboliger til Stavanger

Studentsamskipnaden i Stavanger får inntil 55,86 millioner kroner for å bygge et nybygg med 150 studentboliger på campusområdet på Ullandhaug.

Kunnskapsdepartementet har fordelt penger til nye studentboliger. Til sammen gis det penger til 1630 nye studenthybler. Stavanger får hele 150 av disse.

– Det har vært en fantastisk satsing på studentboliger med denne regjeringen. Nå kommer det enda flere studentboliger til Stavanger. Det bidrar til et trygt og rimelig botilbud for studentene gjennom studietiden, sier Aleksander Stokkebø (H), Hadle Rasmus Bjuland (KrF) og Iselin Nybø (V).

Studentboliger er kjempeviktig og særlig for dem som kommer fra en annen by.

—  Aleksander Stokkebø (H)

55,86 millioner kroner

Studentsamskipnaden i Stavanger får inntil 55,86 millioner kroner for å bygge et nybygg med 150 studentboliger på campusområdet på Ullandhaug.

– Studentboliger er kjempeviktig og særlig for dem som kommer fra en annen by. Studentboligene er med på å gi studentene rimelige og gode boliger, og i tillegg gjør de det enklere å bli kjent med andre studenter, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H).

– Vi er nødt til å opprettholde denne politiske bevisstheten rundt boligsituasjonen for studentene, og sørge for at tilgangen på rimelige studentboliger fortsetter å øke, sier stortingskandidat Hadle Rasmus Bjuland (KrF).

Til tross for et krevende år ser det ikke ut til at pandemien har forsinket byggingen av studentboliger. I 2020 er det satt i gang bygging av over 2200 studentboliger.

Det er gode nyheter for byggebransjen.

—  Iselin Nybø

Ikke store forsinkelser

– Det er gode nyheter både for byggebransjen og studentene at det ikke har vært store forsinkelser av studentboligbyggingen tros korona. Det betyr at vi kan se fram til innflyttingsklare studentboliger om ikke altfor lenge, sier statsråd Iselin Nybø (V).

Det er studentsamskipnadene som søker om bygging av nye studentboliger. Kunnskapsdepartementet har i år innvilget tilskudd til alle søknadene og det gis midler til 17 prosjekter fordelt på sju studentsamskipnader og én stiftelse.

Tildelingen innebærer at det gis tilskudd på totalt nærmere 600 millioner kroner. Byggingen har de siste åtte årene vært høyere enn før, og siden 2015 er det gitt tilsagn til mellom 2200 og 2500 studentboliger årlig. Et kriterium for å få penger er at de skal gå til å øke andelen studentboliger gjennom bygging av nye boliger, eller ved kjøp eller ombygging av eksisterende boligmasse.