Nyheter

Pausen i vaksinering med AstraZeneca forlenges

Folkehelseinstituttet har forlenget pausen i vaksinering med AstraZeneca med tre uker fram til 15. april. FHI mener det er behov for flere undersøkelser.

Noreg stansa bruken av koronavaksinen til AstraZeneca 11. mars. Ei ny vurdering kjem fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

I Stavanger kommune er ca. 3000 helsepersonell vaksinert mot covid-19, flesteparten med AstraZeneca. FHI stanset videre utsendelse av AstraZeneca til helsetjenesten 11. mars etter forekomster av blodpropp hos vaksinerte, skriver Stavanger kommune på sine hjemmesider fredag.

I Stavanger kommune er det ikke meldt om slike alvorlige bivirkninger, men vaksinering av helsepersonell er nå stanset i henhold til FHIs beslutning om at vaksinedosene (Pfizer-vaksiner) nå skal gå til prioriterte grupper i befolkningen siden vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er god.

Stavanger kommune har lagret sine ubrukte AstraZeneca-vaksiner.

Stansen i vaksineringen med denne vaksinen fører til en forsinkelse på 1–2 uker i vaksinasjonsprogrammet nasjonalt.

– Cirka 900 helsepersonell i Stavanger kommune som ble tilbudt vaksine før vaksinering med AstraZeneca ble stoppet, vil få beskjed hvis det på nytt blir tilbud om vaksine til helsepersonell, melder kommunen.

Hvis det ikke blir nytt tilbud vil de bli vaksinert samtidig med den øvrige befolkningen.

De som har fått første dose av AstraZeneca får foreløpig ikke tilbud om dose 2 før situasjonen rundt bruken av AstraZeneca er avklart, understreker Stavanger kommune.

FHI melder at de kommer tilbake med mer informasjon om hvordan de som har fått dose 1 skal vaksineres videre. Det er lagt opp til et intervall mellom 1. og 2. dose av AstraZeneca på 12 uker. Data fra de kliniske studiene og oppfølgingsstudiene i Storbritannia viser at vaksinen gir god beskyttelse allerede noen uker etter første dose, særlig mot alvorlig sykdom.

FHI vil ha mer kunnskap

FHI valgte å sette vaksineringen på fortsatt pause mens de skaffer seg mer kunnskap om det er økt forekomst av blodpropp og blødninger hos dem som er vaksinert med AstraZeneca sammenlignet med uvaksinerte, hva som i tilfelle er årsaken til en slik sammenheng, samt om noen faktorer hos pasientene kan ha medvirket til tilstanden. I sitt beslutningsnotat skriver FHI at avveiningen mellom den åpenbare nytten av vaksineringen for å beskytte risikogruppene mot de mulig alvorlige bivirkningene var vanskelig.