Nyheter

Stavanger-selskap henter 200 millioner for å gro mat i ørkenen

Desert Control klar for børsnotering.

Ole Kristian SivOle Kristian Sivertsen, daglig leder i Desert Control, mener teknologien til selskapet har stort potensial globalt.ertsen

Stavanger-selskapet Desert Control vil hente 150 til 200 millioner kroner for videre satsing, og er klar til kommersiell utrulling av LNC, en flytende leire som kan gjør sand om til matjord. Det skriver Desert Control i en pressemelding.

Etter at selskapet har fått validert teknologien er de nå klare for å skalere opp med kostnadseffektiv volumproduksjon av produktet LNC (Liquid Natural Clay).

I 2019 hentet selskapet 42 millioner kroner til utvikling av teknologi for industriell volumproduksjon av LNC og uttesting i større skala enn tidligere. Nå er denne fasen over, og notering på Euronext Growth nærmer seg, ifølge pressemeldingen.

Teknologien Desert Control har utviklet baserer seg på mekanisk framstilt flytende leire som tilsettes utmagret sandjord som derved holder på vann og næringsstoffer. Dette gjør det mulig å dyrke på områder som før lå brakk. Nå har de fått bekreftet at prosessen lar seg gjennomføre i større skala og er klare til å ta sats.

– Arctic Securities og Sparebank 1 SR-Bank Markets har mottatt betydelig ankeretterspørsel og interesse fra investorer som tilsier at transaksjonen allerede er dekket i nedre del av transaksjons-størrelsen. Bokbyggingen starter onsdag 24. mars klokken 09:00 og går fram til kl. 16.30 fredag 26. mars. Minstetegning i emisjonen er EUR 100,000. Kapitalinnhentingen skal finansiere selskapets vekstplan med kommersiell utrulling i De forente arabiske emirater og deretter det vestlige USA, forteller administrerende direktør Ole Kristian Sivertsen, i pressemeldingen.

Selve noteringen forventes i midten av april.

– Gedigent markedspotensial

Ole Kristian Sivertsen i Desert Control er trygg på at selskapet har et marked for produktet sitt.

– 20 prosent av jordens landområder er allerede lagt brakk av tørke, overutnyttelse og ørkenspredning. 12 millioner hektar produktiv matjord forfaller hvert år til ørken, viser tall fra FN. Det betyr at arealer tilsvarende 2.000 fotballbaner i timen blir til sand. Flytende leire kan stoppe og reversere denne utviklingen og markedet er enormt, sier han.

Allerede i 2021 planlegger man å skalere opp med flere produksjonsenheter i De forente arabiske emirater, og i 2022 blir det oppstart for kommersiell operasjon i USA.

– Vi har to forretningsområder; det ene er innen grønne landskap, og det andre er jordbruk. Grønne landskap betyr for eksempel grønne urbane områder som parker og idrettsanlegg. Spesielt i Emiratene er dette noe som er svært vannkrevende. Med vår løsning reduserer man vannbehovet kraftig. Det finnes stor betalingsvilje for å få dette til. En park på 50 hektar kan koste over 1 millioner dollar i året å vanne. I California har vannmangelen økt voldsomt de siste årene, så vi har tro på det markedet også. Innen jordbruk har selskapet dokumentert at den flytende leiren gir betydelig reduksjon i forbruk av vann og gjødsel samtidig som avlingene øker. I årene framover må landbruket produsere mer med mindre ressurser, noe som gjør dette til et stort markedspotensial for selskapet, sier Sivertsen.

I første omgang vil Desert Control selge løsningen til bønder og landeiere i disse markedene. På sikt ser man for seg en rekke tjenester som også kan legges på toppen. Kjernen i forretningsmodellen vil være behandling av landområder med flytende leire til en pris per kvadratmeter.

Har fått global oppmerksomhet

Da selskapet skulle gjennomføre validering med feltforsøk sammen med den uavhengige forskningsinstitusjonen ICBA, der man skulle dyrke vannmeloner, zucchini og korn i ørkenen i Emiratene under covid-19-pandemien, var målet å holde det hele stille. Slik gikk det ikke. Da noen oppdaget at ørkenen begynte å bli grønn, begynte telefonen å ringe hos selskapet i Stavanger. I løpet av kort tid var det dekning hos både BBC og CNN, påpekes det i pressemeldingen.

– I tillegg til den store medieinteressen har også pandemien gjort at interessen i De Forente Arabiske Emiratene har økt voldsomt. Der har man lenge tenkt at matsikkerheten har vært sikret gjennom å ha nok penger til import. Når pandemien traff så man at det må satses betydelig mer på dyrking av egne matvarer. Landet har 38.000 bondegårder – 60 prosent er privateide gårder med en størrelse fra en til ti hektar. Det passer oss bra i denne fasen og markedet vokser sterkt, sier Sivertsen.

Selskapet opplever stor etterspørsel og har allerede startet pilotprosjekter med kunder i Abu Dhabi og Dubai området. FN viser også interesse for flytende leire til initiativer som kan stoppe ørkenspredning og gjenopprette dyrkbare landområder for Sahel regionen sør for Sahara.

Ifølge pressemeldingen har Desert Control også mottatt en rekke priser for sin bærekraftsinnovasjon. Både Katerva-stiftelsen og Mastercards innovasjonsprogram «Lighthouse Massive» har premiert selskapet. EXPO 2020 Live har utnevnt selskapet som global innovatør for klimateknologi og sosial innvirkning, og World Economic Forum som del av Top-100 start-ups.

Selskapet fikk nylig en tildeling på 11,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Pengene går til et innovasjonsprosjekt med en ramme på 26 millioner kroner.

– I første omgang skal vi etablere solid leveransekapasitet i De forente arabiske emirater og USA for å bygge positiv kontantstrøm som styrker videre vekst, sier Sivertsen.