Nyheter

Seks av ti bedrifter sliter med å få tak i kompetanse

Easee, som startet i 2018, skal gå fra 100 til 200 ansatte i 2021. - På IT må vi ofte gå en ekstra mil for å finne de vi trenger.