Nyheter

Rekordstort antall doktorgrader på UiS

Med 74 gjennomførte doktorgrader i 2020 har UiS satt ny rekord.

Det melder Universitet i Stavanger (UiS) i en pressemelding.

De 74 gjennomførte doktorgradene innebærer en økning på 12 fra 2019. 33 av disputasene var digitale og 30 delvis digitale.

– Antallet disputaser ligger godt over måltallet for 2020, som var 65 disputaser, sier prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland.

Over 50 prosent, 38 av 74, av dem som disputerte var kvinner. Dette er en svak økning fra året før.

Gjennomstrømning

I 2020 var gjennomstrømningsandelen for UiS totalt, på 75 prosent. Dette er rekordhøyt og ligger godt over gjennomstrømningsandelen for 2019 som var på 58 prosent, ifølge pressemeldingen.

UiS ligger også over landsgjennomsnittet for statlige institusjoner som er på 70 prosent.

Gjennomstrømningsandelen viser hvor mange som har fullført doktorgraden seks år etter at de begynte på doktorgradsutdanningen

– Vi har arbeidet målrettet med å få opp gjennomstrømningsandelen og det er svært gledelig å registrere at vi har lyktes med dette arbeidet, konstaterer Merete Vadla Madland, i pressemeldingen.

Madland tror imidlertid ikke en kan vente like gode tall de neste årene:

– Vi venter at covid-19-pandemien vil virke inn, både på gjennomføringsgraden og på antall disputaser de kommende årene, sier hun.

Styret ved Universitetet i Stavanger vil få en orientering om disputaser og doktorgradsutdanningen ved UiS i 2020 under sitt møte 11. mars 2021.