Nyheter

Vil styrke lærerne

Stavanger Høyre vil heller bruke midler på å styrke lærerne i skolen enn å tilby gratis SFO for alle førsteklassingene i kommunen.