Nyheter

SV ser til Stavanger – ønsker gratis SFO for alle førsteklassinger

SV nasjonalt ønsker å gjøre som Stavanger og tilby gratis SFO for alle førsteklassinger i landet. Det mener Eirik Faret Sakariassen er ett av de store velferdsløftene man kan gjøre.

Kun for abonnenter

Mer fra: Nyheter