Nyheter

Oppretter ny pris ved UiS

Universitetsfondet i Rogaland innstifter en pris for ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger som har utmerket seg med fremragende formidling og samfunnsengasjement.

Prisen skal stimulere til forskningsformidling/-kommunikasjon, kunstnerisk formidling og samfunnsengasjement, opplyser Universitetsfondet i en pressemelding.

– Vi håper at prisen og stipendet kan føre til at en større del av UiS vil ta en sterkere plass i samfunnsdebatten slik at flere får dra nytte av den kompetansen som UiS har og som skapes på Ullandhaug, sier daglig leder i Universitetsfondet Atle Simonsen.

Glad for ny pris

UiS-rektor Klaus Mohn setter pris på den foreslåtte prisen.

– At ansatte og studenter blir oppmuntret til, og belønnet for, formidlingsaktiviteter og samfunnsengasjement er helt i tråd med vårt samfunnsoppdrag og vår ambisjon om være et åpent universitet, sier UiS-rektor Klaus Mohn.

50.000 kroner og diplom

Prisen deles ut av en representant fra Universitetsfondet under den offisielle semesteråpningen ved UiS i august hvert år. Prisen vil bestå av et stipend på 50 000 kroner og et diplom.

Studenter, ansatte og organisatoriske enheter ved UiS kan nominere kandidater til prisen. Nominering av kandidater til prisen skjer innen 1. mai i det påfølgende kalenderåret prisen gjelder for.

Rektor ved UiS vil lede juryen, som i tillegg vil bestå av prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS, en representant fra Universitetsfondet, en representant fra media, en representant fra de vitenskapelig ansatte og leder av Studentorganisasjonen.

UiS skal ta endelig stilling til prisen på sitt styremøte 11. mars.