Nyheter

Gir 40 millioner kroner til frivillige organisasjoner

Regjeringen bevilger 40 millioner kroner til mer enn 140 prosjekter i Norge. Pengene er øremerket informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner.