Nyheter

De fleste syns det er ok å kjøre litt for fort

I løpet av de siste 20 årene har fordommene mot mindre fartsovertredelser minket, viser en ny undersøkelse.

Andelen nordmenn som syns det er greit å kjøre litt over fartsgrensen, lå på 64 prosent i 1987. Siden da har tallet bare steget.

Samfunnsundersøkelsen fra Norsk Monitor viser at tallet nå ligger på over 84 prosent, og det har det gjort siden tidlig 2000-tall. Andelen som syns at det er greit å kjøre med en liten, men ulovlig, promille, er langt lavere og ligger rundt 9 prosent de siste ti årene.

– Jeg syns det er oppsiktsvekkende at befolkningens rettferdighetssans mot mindre fartsoverskridelser har blitt mindre og mindre over tid. Særlig når vi samtidig ser at mindre promilleoverskridelser forblir fordømt av hele befolkningen, sier seniorkonsulent John Spilling, som er ansvarlig for samfunnsundersøkelsen Norsk Monitor.

LES OGSÅ: Over 100 koronapasienter på norske sykehus for første gang siden januar

Mer nyansert

Seniorrådgiver Rita Helen Aarvold i Statens vegvesen mener derimot at bildet er mer nyansert.

– Selv om de fleste vet at fart er en vesentlig årsak til at det skjer ulykker, er det likevel sosialt akseptert å kjøre litt over fartsgrensene. Ekstremfart, derimot, er det ikke aksept for. Samtidig kan disse holdningene knyttes opp til hvilken type veier det er snakk om. På strekninger med lav fartsgrense, altså 60 km/t og under, så er folk mer negative til å ligge over fartsgrensen, sier hun.

LES OGSÅ: «Dette har ikke vært året for de rastløse. De utilpasse.»

Har en forklaring

Når det kommer til kontrasten mellom andelen som syns at det er greit å kjøre med promille, og andelen som synes at det greit å kjøre litt over fartsgrensen, mener Aarvold at det har en forklaring.

– Det skyldes nok at man lettere forstår risikoen ved å kjøre med promille kontra det å kjøre litt over fartsgrensen, mener hun.

LES OGSÅ: Dette kan du finne på i vinterferien