Nyheter

Bemanningsfirma for transportbransjen gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Det var firmaet Arctic Workers AS som mandag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.739.899 kroner og at selskapets aktiva utgjør 401.684 kroner.

Arctic Workers AS er bemanning- og rekrutteringsbyrå som har spesialisert seg innenfor transport- og logistikkbransjen. Firmaet har holdt til i Haugesund.

Firmaet omsatte for nesten 2,7 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 317.000 kroner.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Haugaland tingrett.

Advokat Jens Otto Hauglund er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 13. april.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Take away-sted gikk konkurs