Nyheter

Spisested gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Charlottenlund Gjestehus AS som fredag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Charlottenlund Gjestehus AS har holdt til ved Breiavatnet i Stavanger og har både drevet restaurant, uteservering, selskapslokaler og hotell.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 106.677 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 15.000 kroner.

LES OGSÅ: Ni ansatte fikk ikke lønn – slo pizzasted konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 61 og 62for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 8. april i år.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk slått konkurs

LES OGSÅ: Utested ble slått konkurs