Nyheter

Transportfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix

Det var et transportfirma i Sandnes som torsdag var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på mellom 150.000 til 200.000 kroner og at selskapet er uten aktiva.

Transportfirmaet har blitt drevet som et AS og omsatte for nesten 1,2 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et resultat før skatt på 317.000 kroner.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 8. april i år.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk slått konkurs

LES OGSÅ: Utested ble slått konkurs