Nyheter

Vil ha to årlige barnehageopptak

Stavanger-politikerne ønsker barnehageopptak to ganger i året for å gjøre det lettere for foreldre å komme ut i arbeid. – Et gode, sier virksomhetsleder i Våland-barnehagene.