Nyheter

Kjøretøy ble avskiltet og fikk bruksforbud etter kontroll

Mandag kveld hadde Statens vegvesen kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E39.

Av de 116 kjøretøyene som var innom ble 26 av disse plukket ut til utvidet kontroll.

Resultatet var følgende:

* Ett kjøretøy ble avskiltet og fikk bruksforbud grunnet manglende PKK-kontroll (EU-kontroll).

* Tre førere fikk bruksforbud da de hadde for mange forstyrrende elementer i siktsonen (bord, drømmefangere og bamser).

* Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet store avrenninger fra fiskelasten.

* Tre vogntog fikk bruksforbud da de manglet lys på tilhengeren.

* To førere måtte sikre godset sitt forskriftsmessig før videre kjøring ble tillatt.

* Det ble skrevet ut ett gebyr for manglende vognkort.

* Det ble gitt tre skriftlige advarsler ved kontroll av kjøre- og hviletid.