Nyheter

Rørleggerfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet F.u. Vvs AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

F.u. Vvs AS er det juridiske navnet bak Delta VVS som har holdt til i Oalsgata i Sandnes.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.383.000 kroner og at firmaets aktiva i form av et varelager har en samlet anslått verdi på omkring 200.000 kroner.

Firmaet omsatte for litt over 1,6 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på over én millioner kroner.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge,er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 12. april.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk slått konkurs

LES OGSÅ: Klesbutikk gikk konkurs