Nyheter

Krisepakke på 200 millioner til psykisk helse

Stortinget setter av 200 millioner kroner ekstra til psykisk helse for å hjelpe de mange som sliter ekstra som følge av pandemien.

Ekstrabevillingen kommer i forbindelse med at finanskomiteen har behandlet regjeringens krisepakke for norsk økonomi. Frp sørget for flertall for regjeringspartienes forslag.

* 100 millioner kroner går til barne- og ungdomspsykiatrien.

* 100 millioner kroner til kommunale tilbud til personer med moderate og alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien.

* I tillegg settes det av 1 million kroner til Mental Helse Ungdoms chattetjeneste.

LES OGSÅ: Lokal toppidrett tatt på sengen av ny utsettelse

Ønsket mer til lavterskeltilbud

Det har vært uenighet på Stortinget om hvordan en psykisk helsepakke skulle innrettes. Partiene på rødgrønn side har ønsket både mer penger og at ordningen i større grad var rettet mot lavterskeltilbud i kommunene.

Arbeiderpartiet er kritisk til at det blir for tung vektlegging av spesialisthelsetjenesten. Det er også mange som sliter ekstra i pandemien, uten at de er rammet av mer alvorlig psykisk sykdom, mener partiet.

– Når Høyre ikke vil prioritere det psykiske helsetilbudet i kommunene, står vi fremdeles overfor en potensiell psykisk helsesmell. Det er svært skuffende at de borgerlige ikke ville satse på lavterskel psykisk helsetilbud og førstelinjen ute i kommunene, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

SV ser først og fremst positivt på at partiene fikk samlet seg om en psykisk helsepakke, selv om partiet ville hatt mer.

– SV foreslår en større pakke enn 200 millioner kroner, men vi stemmer for alle forslag som kan bedre hjelpen folk skal få. Det er svært viktig at ressursene varer også etter at pandemien er over, sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson.

LES OGSÅ: Bussjåfør kjørte med promille - arbeidsgiver har ikke stikkprøver i Stavanger

– Urealistisk

Fremskrittspartiet støttet regjeringspartienes forslag på krisepakken.

– Vi mener at det forslaget som kom fra rødgrønn side var urealistisk å levere på. Jeg mener vi treffer godt med det vedtaket som gjøres nå, men det er ingenting som tilsier at man ikke kan fylle på mer i fremtiden, sier finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi.