Nyheter

GIEK og Eksportkreditt flyttes til Vestlandet for å styrke eksporten

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), skal slås sammen med Eksportkreditt 1. juli i år. Nå må de to institusjonene flyttes til Vestlandet for å styrke eksporten.

Det skriver Rogaland Arbeiderparti i en pressemelding.

GIEK og Eksportkreditt har til sammen gitt 148 milliarder i eksportgarantier og lån til norsk eksportnæring. Støtten har hovedsakelig vært rettet mot maritime næringer, havvind og helseindustri. Langt over 50% til Vestlandet. Under et styremøte i Rogaland Arbiederparti torsdag ble det vedtatt at GIEK og Eksportkreditt flyttes til Vestlandet for å styrke eksporten.

– Det nye kontoret med rundt 150 ansatte bør lokaliseres på Vestlandet der vi har de viktigste eksportnæringene, skriver partiet og mener at tettere dialog med næringsaktører vil styrke ordningen.

Videre i pressemeldingen informeres det om at Vestlandet er ledende på skipsforsikring, har et sterkt finans- og forskningsmiljø og verdens mest komplette maritime klynge.

– Maritim sektor er en av de viktigste næringene i omstilling mot lavutslippssamfunnet. Mye av eksportpotensiale fremover vil skje i tilknytning til dagens dominerende eksportnæringer og bruk av fornybar energi. Flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo vil både bidra til en positiv spredning av makt, utvikling i hele landet men også styrke ordningen med økt næringskompetanse.

LES OGSÅ: Vassøy-folk protesterer på kutt i båtrutene

Styret i Rogaland Arbeiderparti vedtok følgende på styremøtet torsdag: 

«Norsk eksport har stått på stedet hvil i nesten 20 år, mens verdenshandelen har doblet seg. Norge har den svakeste utvikling av alle OECD-land. Det er viktig å styrke eksporten i våre viktigste næringer. Norge trenger eksportinntekter for å finansiere velferd når inntektene fra olje avtar.

Rogaland Arbeiderparti støtter at det sammenslåtte GIEK/Eksportkreditt lokaliseres nærmere brukerne, og vil samtidig påpeke at både andel statlige arbeidsplasser og kompetansemiljø må være sentrale kritierier i en lokaliseringsbeslutning.

Nærhet til brukerne og en bedre fordeling av statlige arbeidsplasser, tilsier at det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt lokaliseres til Rogaland, med eventuelle støttefunksjoner i Bergen og Ålesund. Sekundært støtter Rogaland AP en annen lokalisering langs kysten framfor i Groruddalen i Oslo.»