Nyheter

– Vi trenger en holdningsendring

Lønnsgapet er redusert med fire kroner på 20 år, med dette tempoet må vi minst 50 år fram i tid før vi har full likelønn i Norge, mener Mimmi Kvisvik.

Eirin Sund i LO sier at vi må rigge våre utdanningsinstitusjoner for framtiden. Foto: Geir Egil Bergjord