Nyheter

Klesbutikk gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Det var Kirstin og Benthes Klær AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Butikken har solgt klær til kvinner og har holdt til i Tananger.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.373.000 kroner og at butikkens aktiva har en anslått verdi på 15.000 kroner.

Butikken omsatte for litt over 4,2 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et resultat på 220.000 kroner før skatt.

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 22. mars.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk slått konkurs

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs