Nyheter

Kjørte rundt med denne lasten – fikk ikke kjøre videre

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Fire kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En Sjåfør fikk skriftlig advarsel grunnet døgnhvil og kjøretid.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Sjåføren fikk overlastgebyr og måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på to kjøretøy. Manglene gikk ut på defekt bolt på hjelperamme, underkjøringshinder, sidehinder og skade defekt dør. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Spesialtransport fikk kjøreforbud – hadde for lang last

LES OGSÅ: Fikk kjøreforbud på grunn av manglende veigrep