Nyheter

Spisested gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Aghatti AS som ondag var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Spisestedet har holdt til i Olav Kyrres gate i Sandnes og har blant annet hatt portugisisk mat og grillmat på menyen.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 227.003 kroner og at selskapets aktiva ha en anslått verdi på 120.000 kroner. Spisestedet har hatt tre ansatte.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 23. mars.

LES OGSÅ: Kjøkkenbutikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Ni ansatte fikk ikke lønn – slo pizzasted konkurs