Nyheter

– Slett arbeid

Flere partier i Stavanger mener kommunen har gjort et for dårlig arbeid med dyrevelferdsplanen.