Nyheter

Utested ble slått konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at utestedet Diablito AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 347.053 kroner i skyldig moms og arbeidsgiveravgift.

Diablito AS har holdt til på Strandkaien i Stavanger og omsatte i 2019 for litt over syv millioner kroner. Utestedet fikk samme å et negativt resultat før skatt på nesten 2,1 millioner kroner.

Ingen fra utestedet møtte til mandagens rettsmøte i Stavanger tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Ble slått konkurs – hadde lånt penger av kona

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det ble holdt utleggsforretning hos skyldneren den 16. desember med intet til utlegg, og det foreligger dermed presumpsjon for insolvens. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 9. mars.

LES OGSÅ: Ni ansatte fikk ikke lønn – slo pizzasted konkurs

LES OGSÅ: Budfirma slått konkurs – klarte å få 973.453 kroner i gjeld uten å vite om det