Nyheter

Mistet førerkortet etter kjøring i Ryfylketunnelen

Tråkket litt for hardt på gasspedalen.

Litt før klokken 20.00 den 19. desember i fjor kjørte den 26 år gamle mannen i Ryfylketunnelen. Her ble farten hans målt til 129 km/t i 80-sone.

26-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

I skjerpende retning la retten vekt på at mannen tidligere er straffet for lignende forhold.

Blant annet fikk i april i fjor et forelegg på 10.650 kroner for å ha kjørt i 127 km/t i 90-sone.

LES OGSÅ: Vil ha 595.112 kroner fra mann etter en ikke helt vellykket båttur

«Videre i skjerpende retning viser retten til den fare siktede utsatte andre trafikanter for ved å føre bil i hele 129 km/t i en lang undersjøisk tunnel. Siktede vil med sin høye fart kunne skape farlige situasjoner, bl a ved at han kommer overraskende på sine medtrafikanter, på en strekning hvor skadepotensialet ved en ulykke er betydelig og brann-og redningsarbeide vanskelig. På den annen side bemerker retten at veistandarden var god, med to felt i hver retning og uten møtende trafikk. At sikede utfra veistandard og manglede skilting trodde fartsgrensen i tunnelen 90 km/t er imidlertid ikke unnskyldende», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Dermed ble straffen satt til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 12.500 kroner.

Han mistet også førerretten i ti måneder og må avlegge praktisk førerprøve for å få sertifikatet tilbake.

LES OGSÅ: Skal ha stjålet fra butikken hvor hun jobbet som butikksjef

LES OGSÅ: Måtte legges i kunstig koma etter voldsepisode