Nyheter

De fleste arbeidsledige er unge

Nå er over 200.000 permitterte eller arbeidsledige. Bedriftene savner kompetanse, mens de som sitter med fersk kompetanse opplever høyest arbeidsledighet.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland