Nyheter

Ni ansatte fikk ikke lønn – slo pizzasted konkurs

Jobbet, men fikk aldri utbetalt lønn.

Illustrasjonsfoto.

Det var ni ansatte som begjærte at en 32 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 410.497 kroner.

Kravet skyldes at 32-åringen skulle starte en pizzarestaurant i Sandnes og i den sammenheng ble kokker og servitører ansatt i januar og februar i fjor. Disse utførte arbeid i forbindelse med forberedelsene til åpning av restauranten og de jobbet mye og uten fridager.

Restauranten kom aldri så langt at den åpnet. Ifølge Jæren tingrett antar at dette skyldes nedstengning av samfunnet i forbindelse med koronapandemien som kom i mars, og saksøkte antas å ha forlatt landet og reist hjem.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs

«Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er lovlig forkynt for skyldneren den 21.01.2021, ved at det i samsvar med domstolloven §176 er lagt melding i postkassen. Begjæringen og innkallingen er dermed lovlig forkynt», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Jæren tingrett kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 19. mars.

LES OGSÅ: Klesbutikk i kjøpesenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma ble slått konkurs av Skatteetaten