Nyheter

Byggefirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var skatteetaten som begjærte at firmaet Jada Bygg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 108.614 kroner i skyldig skatt og moms.

Jada Bygg AS har holdt til i Sandnes og har blant annet drevet med ferdighus.

Ingen fra firmaet møtte til rettsmøtet i Jæren tingrett mandag og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs

Retten kom til at det ikke er holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig og la denne til grunn.

Jæren tingrett kom også til at det er grunn til å anta at skyldneren ikke kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsvanskene er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 9. mars.

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs