Nyheter

Oljefirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Endúr Technology AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet er en del av Endúr-konsernet og har holdt til på Forus.

Nylig gikk også Endúr Industrier AS konkurs.

LES OGSÅ: Firma i olje- og gassbransjen gikk konkurs

Endúr Technology AS omsatte for litt over 3,6 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 197.000 kroner.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 19. mars.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs