Nyheter

Verneverdige kirker sikres mot brann og vær

– De eldre kirkebyggene er blant de viktigste kulturminnene i landet og de skal vi ta vare på, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H).

Stortinget har i statsbudsjettet for 2021 bevilget til sammen 60 millioner kroner til tiltak for kulturhistorisk viktige kirker, hvor av 40 millioner kroner til istandsetting av klimaskall (tak, tårn og vegger) og utskiftning av el-anlegg og rørovner i kirker.

Fredag 29. januar fordeler Riksantikvaren (RA) ut et samlet tilskudd på 70 millioner kroner til kulturhistorisk viktige kirker. Dette er et en fortsettelse på det arbeidet denne regjeringen har gjort for å styrke innsatsen med å ivareta de kulturhistoriske viktige kirkene våre.

Det melder Hadle Rasmus Bjuland, Iselin Nybø (V), og Aleksander Stokkebø (H) i en pressemelding torsdag.

I pressemeldingen påpekes det at de eldre kirkebyggene er blant de viktigste kulturminnene i landet og mange har en svært dårlig vedlikeholdstilstand. Et stadig våtere klima gjør at kirkene er ekstra utsatt for skader dersom tak, tårn og vegger ikke er i god stand.

– Kirker er mye mer enn bygninger. De er en del av en lang og stolt kulturarv og vår felles historie. Det er et stort behov for sikring av verneverdige bygninger. Jeg er glad denne regjeringen styrker innsatsen for disse viktige kirkene, sier andrekandidat på Rogaland KrFs stortingsliste Hadle Rasmus Bjuland (KrF).

LES OGSÅ: – Feil og fordomsfullt

Feil på elektriske anlegg

Flere hundre kirker har rørovner og gamle, brannfarlige sikringsskap og det er avdekket feil på det elektriske anlegget i mange kirker med høy vernestatus.

– Et stadig våtere klima gjør at kirkene er ekstra utsatt for skader dersom tak, tårn og vegger ikke er i god stand.  Det er viktig å få utbedret flest mulig av de viktigste kirkene før skader gjør at det er for sent, sier Iselin Nybø (V)

Tilskuddet vil i hovedsak rettes mot kirker oppført før 1850, da det var for disse kirkene kirkekontrollen avdekket de største avvikene.

– Økt innsats for å bedre tilstanden for kirkebygg er viktig for regjeringen, og det er gitt større beløp både i 2017 og i perioden 2019–2021 fordi de eldre kirkebyggene er blant de viktigste kulturminnene i landet og de skal vi ta vare på, sier stortingsrepresentant Alexander Stokkebø (H).

Tilskuddet skal dekke inntil 60 prosent av kostnaden ved tiltaket og kommunene må også bidra økonomisk. Den øvre grensen for støtte er på 900 000 kroner. Hvilke kirker som skal omfattes av tilskuddsordningen og hvilke sikringstiltak som kan gjennomfører, blir bestemt av blant annet de antikvariske myndighetene i samråd med kirkelige instanser.