Nyheter

Flere intensivpasienter med korona overlever

Nye tall viser at i overkant av 80 prosent av intensivpasienter med covid-19 overlever. – En god prosent, sier fagdirektøren ved SUS.