Nyheter

Storhaug-løft

Regjeringen har øremerket 13 millioner kroner til områdesatsing på Storhaug i statsbudsjettet for 2021. Det gleder lokalpolitikerne.