Nyheter

Cateringfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

###

Det var Skatteetaten som begjærte at Rogaland Mathus ANS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 180.381 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.

Rogaland Mathus har holdt til i Tananger og har drevet med cateringvirksomhet.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 12. mars i år.

LES OGSÅ: Busselskap gikk konkurs

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma slått konkurs