Nyheter

Firma som har drevet med boligbygging og eiendomsutvikling gikk konkurs

Slutt for firma som omsatte for 107 millioner kroner.

Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Det var Boly Gruppen AS sammen med datterselskapene Bo-ly AS og Boly Prosjekt som har vært i Jæren tingrett og begjært oppbud. Firmaene har drevet med bygging av boliger og eiendomsutvikling og har holdt til på Bryne.

Konsernet omsatte for 107,5 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat på 8,9 millioner kroner.

Når det gjelder Boly Gruppen har skyldneren opplyst at den samlede gjelden i 2019 var på 2.965.000 kroner, og at aktiva utgjør 373.000 kroner. Selskapet hadde et driftsunderskudd i 2019 på 3.485.000 kroner. Videre hadde selskapet negativ egenkapital med kr 2.592.000 kroner. Virksomheten var fram til fredag igangværende med 18 ansatte.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs

Bo-Ly AS har opplyst at den samlede gjelden i 2019 var på 16.603.000 kroner og at eiendelene utgjorde 11.939.000 kroner. Selskapet gikk med driftsunderskudd i 2019 med 3.320.000 kroner og hadde en negativ egenkapital på 4.664.000 kroner. Selskapet hadde i 2020 et negativt resultat på 4.912.000 kroner.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma slått konkurs

Boly Prosjekt AS har opplyst at den samlede gjelden i 2019 var på 36.658.000 kroner og at selskapets aktiva var på 31.549.000 kroner. Selskapet hadde negativt driftsresultat i 2019 med 5.488.000 kroner og en negativ egenkapital på 5.210.900 kroner. Selskapet gikk i 2020 med underskudd på 1.594.000 kroner i 2020.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

Jæren tingrett kom til at selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringene til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamlinger vil bli holdt 16. mars.

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Busselskap gikk konkurs