Nyheter

Er nå vedtatt: Her er lettelsene i smittereglene i Stavanger

Det åpnes igjen for barneidrett og inntil fem gjester i hjemmene i Stavanger. Besøksreglene på sykehjem lettes også noe. Skjenkestoppen fortsetter.

Formannskapet i Stavanger var fredag morgen samlet i ekstraordinært møte for å drøfte lettelser i smittevernrestriksjonene. Det kom tidlig fram at et stort flertall ville støtte forslagene om restriksjoner fra kommunedirektøren.

– Det er viktig med god kontroll før vi gjør lettelser, de må gjøres gradvis, og i prioritert rekkefølge, innledet ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Vi kan ikke ha en situasjon der vi åpner opp for tidlig, for så å stenge ned igjen. Vi skulle gjerne hatt det normale hverdagslivet tilbake, sa ordføreren, og slo fast at hun og samarbeidspartiene støttet kommunedirektørens forslag til endringer fullt ut. Det var også en linje de øvrige i formannskapet sluttet seg til.

LES OGSÅ: Fem nye tilfeller i Stavanger: – Laveste tallet siden 20. desember

Endringene: 

Her er endringene formannskapet vedtok enstemmig:

Anbefalingen om å unngå besøk i hjemmet endres til en anbefaling om å ha inntil fem gjester, hvis det kan skje i rimelige og kontrollerte rammer. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger.

Det åpnes også opp for idrett ute for barn og unge opp til 19 år uten øvre antall, og for opptil 10 personer i samme aldersgruppe innendørs.

Kommunedirektøren presiserte i sin saksutredning til politikere før møtet at endringen vil medføre at kommunale anlegg, bemannede treningssentre og lignende kan åpnes for gruppeaktiviteter for barn og unge. Aktivitet for voksne vil ikke være tillatt i anleggene.

Det ble også vedtatt å justere besøksbegrensningene for alders- og sykehjem. Begrensningen til 1–2 faste personer skal nå gjelde per uke, ikke i hele forskriftsperioden. Det betyr at pårørende kan rullere uke for uke.

Administrasjonen i kommunen anbefalte å videreføre skjenkestoppen i Stavanger, et forslag som også ble vedtatt.

LES OGSÅ (RA +): Wirak om ulike regler i kommunene: – Jeg tror ikke det er forvirrende

LES OGSÅ (RA +): Vil trolig lette på smitteverntiltakene og åpne mer opp

Endret fullmakter

Formannskapet ville også gi ordføreren og kommunedirektøren utvidede fullmakter framover. Kommunedirektøren er bedt om løpende å vurdere om smittesituasjonen tillater ytterligere lettelser i smitteverntiltakene, der prioriteringsrekkefølgen er denne:
a. tiltak som retter seg barn og unge
b. tiltak som retter seg mot privatlivet, private hjem og så videre
c. tiltak som retter seg mot idrett, treningssentre og så videre
d. tiltak som retter seg mot arrangementer, skjenkesteder og serveringssteder.

«Av hensyn til regional koordinering i smitteverntiltak delegerer Stavanger formannskap til ordføreren å fatte framtidige vedtak om endringer i forskriften etter smittevernloven §4-1», het det også i forslaget fra kommunedirektøren.

– Jeg er veldig stolt av kommunen, med god ledelse beredskapsmessig og helsemessig, konkluderte Jan Erik Søndeland (V).

Han advarte også mot å åpne opp smittevernrestriksjonene for tidlig.

– Vi vet viruset kan spre seg, og jeg er veldig glad for at vi er restriktive. Vi kan ikke ta sjanser nå, selv om det lettes noe på enkelte ting. Prioriteringslisten er veldig bra, sa Søndeland.

Full politisk enighet

Henrik Helleland (KrF) påpekte at byens politikere går i takt om restriksjonene lokalt.

– Det er bra med samling, og at det ikke har gått politikk i dette, slik vi ser på Stortinget, oppsummerte KrFs gruppeleder.

Sissel Knutsen Hegdal (H) samtykket.

– Jeg er veldig glad vi står sammen i en ekstremt krevende situasjon for kommunen vår. Og: Det å prioritere barn og unge er prioritet nummer 1, og jeg er glad vi kan normalisere forholdene for barn, sa Høyres gruppeleder.

Hun advarte også mot for tidlig lettelse av restriksjonene.

– Smittetrykket er hardt, og hvis vi i denne situasjonen også får økt smittesporing er jeg bekymret for den ekstra belastningen for helsevesenet, som allerede er i en spagat. Gevinsten ved å ha is i magen og ikke åpne opp for tidlig, er mer stabile forhold når vi åpner opp, sa Knutsen Hegdal.

Formannskapet vedtok også å sende over to forslag fra opposisjonspartiene til administrasjonen for vurdering og oppfølging:

Leif Arne Moi Nilsen (FrP) - oversendelsesforslag på vegne av H, Frp, V, KrF

Definisjonen for toppidrettsutøver i individuell idrett skal være i tråd med særforbund, i midlertidig forskrift om smitteverntiltak § 3

John Peter Hernes (H) - Oversendelsesforslag på vegne av H, Frp, V, KrF

Det vises til at det i andre europeiske land med høyt smittetrykk og strenge smittetiltak over lang tid, så har treningssentre for individuell trening vært åpne av hensyn til folkehelsen. Administrasjonen bes gjøre en konkret vurdering av smitterisiko kontra folkehelsegevinster ved å tillate individuell trening for voksne, for eksempel treningssentre, å ha åpent.