Nyheter

Elleve fikk kjøreforbud, tre fikk bruksforbud

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

På grunn av for dårlig lastsikring fikk 10 sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Tre fisketransporter fikk bruksforbud grunnet store avrenninger fra lasten.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med denne lasten

Det ble også i dag ilagt kjøreforbud til én fører som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

En lastebil eier ble skriftlig rapportert til Skatteetaten på grunn av feil registrert vektårsavgift.

Totalt ble 127 kjøretøy kontrollert for vekt og vinterutrustning.

Vinterutrustningskontrollen viste att alle kjøretøy som var inne til kontroll hadde med riktig antall snøkjettinger og påbudte vinterdekk.

LES OGSÅ: Fikk kjøreforbud for dette

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten