Nyheter

Fikk kjøreforbud for dette

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Statens vegvesen hadde kontroll på Sokn kontrollstasjon ved E 39 mandag kveld.

Resultatet av kontrollen var at fem kjøretøy fikk kjøreforbud: 

To varebiler med overlast, totalvekten på bilene ble for høy i forhold til det som er lovlig. Sjåførene måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander/lys i frontvindu fikk én sjåfør pålegg om å fjerne dette før videre kjøring.

To fisketransporter fikk kjøreforbud på grunn av stor avrenning av blodvann fra lasten.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

LES OGSÅ: Ble anmeldt og fikk ikke kjøre videre