Nyheter

Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Statens vegvesen hadde kontroll ved Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland.

Statens vegvesen hadde kontroll ved Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Syv kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

På grunn manglende underkjøringshinder fikk tre kjøretøy bruksforbud.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut på Skadet luftbelger, underkjøringshinder, sidehinder, dekkskade og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Ble stoppet med denne lasten

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten