Nyheter

Glatte veier: Setter inn ekstra mannskap i alle kommunedeler

Værmeldingen varslet plussgrader, men kjøreforholdene er fortsatt usikre i regionen.

– Vi fikk ikke den drahjelpen fra værmeldingen som vi håpet på, så nå setter vi inn en traktor med strøsand i hver kommunedel og kjører hele natten der det trengs, sier seksjonsleder for vei, Trygve Petter Nilsen i en pressemelding mandag kveld.

Værmeldingen varslet plussgrader, men kjøreforholdene er fortsatt usikre i regionen.

– Vi ser nå mellom klokken 18 og 19 at vi ikke får den effekten av værskiftet som vi hadde ventet. Derfor setter vi inn traktorer i Madla, Eiganes og Våland, Rennesøy, Finnøy, Tasta, Storhaug, Hillevåg, Hundvåg og Hinna, fortsetter Nilsen.

Traktorene kjører så lenge det er nødvendig.

Turveiene rundt vannene ble strødd i ettermiddag. Mannskapene var ferdige rundt klokken 17.00.

LES OGSÅ: Korona-tiltak i Sandnes, Sola og Randaberg: Tillater fritidsaktiviteter ute

Slik prioriterer kommunen vinterberedskapen:

Vintervedlikeholdet i Stavanger er delt inn i tre prioriteter. Prioritet 1, som vi tar uansett tid på døgnet er:

  • Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk.
  • De viktigste gang- og sykkelveiene, hovedsakelig hovedsykkelrutene og de som går langs fylkesveiene.
  • De viktigste bratte bakkene. For eksempel der det går rutebusser.
  • Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg.
  • Gangveiene gjennom Kannikparken og Byparken.

Prioritet 2, som kommune i hovedsak tar på dagtid mandag til fredag:

  • De viktigste samleveiene i boligstrøk. Veiens funksjon, trafikkmengde, adkomst til syke- og aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig den er.
  • Øvrige gang- og sykkelveier.
  • Øvrige trapper.
  • Fortau langs offentlige eiendommer.

LES OGSÅ: Møt dem som strør i Stavanger (+)

Prioritet 3, dagtid mandag til fredag, etter at prioritet 2 er ferdig:

Andre kommunale boliggater, så langt vi rekker.

De meste hektiske periodene kan det hende at vi ikke rekker alle veier som hører til under prioritet 2 og 3.