Nyheter

Byggefirma gikk konkurs

Det var firmaet Smart Bygg Stavanger AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 280.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 10.000 kroner.

Firmaet har holdt til på Randaberg og omsatte for nesten 1,7 millioner kroner i 2018. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 234.000 kroner.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma slått konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 19. februar.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs