Nyheter

– Kvinner er korona-tapere

NHO og Nav frykter at mange arbeidsledige kvinner i reiselivsbransjen kan stå uten jobb i lang tid.

– Pandemien har skapt enda større kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet. Kvinner som gruppe, er en av korona-taperne på arbeidsmarkedet, sier Tone Grindland, direktør i NHO-Rogaland, til RA.

Kvinner rammes særlig hardt fordi de utgjør et sort flertall av reiselivsnæringen, som siden starten av koronapandemien har hatt det ekstra tøft.

Per 12. januar har antall helt ledige innen reiseliv og transport økt til over 1700 personer i Rogaland, ifølge Nav.
En fersk undersøkelse gjort av NHO, viser at 45 prosent av reiselivsbedriftene i Rogaland har permittert mer enn 75 prosent av de ansatte. I næringslivet for øvrig er tallet seks prosent.

– Dette forteller mye, sier NHO-direktøren.

Ifølge NHO og Nav sysselsetter reiselivsnæringen personer som ellers er sårbare på arbeidsmarkedet.

LES OGSÅ: Sandnes vil sende bostedsløse til Stavanger (+)

Derfor er de sårbare

– I tillegg til at kvinner er overrepresentert, er hver tredje ansatt i reiselivsnæringen under 24 år. 41 prosent har utenlandsk bakgrunn. Svært mange har hull i CV-en. For mange av disse er jobb på hotell, restaurant eller utested første møte med arbeidslivet, og årsaken til at de blir værende, sier Grindland.

– Det er overvekt av kvinner i reiselivsbransjen, spesielt innenfor kjøkken og hjelpepersonell og servitører. De har lite formell utdanning. Muligheten til å finne annen type arbeid er begrenset. Det kan være vanskelig å komme inn i andre bransjer på grunn av manglende kompetanse og erfaring, sier Merethe Prytz Haftorsen, fylkesdirektør i Nav.

I disse yrkene er 60 prosent kvinner. Blant kjøkkenassistenter er 71 prosent kvinner, viser tall fra Nav. Disse yrkesgruppene har ofte minimal eller ingen utdannelse.

LES OGSÅ: Ny teststasjon skal øke testkapasiteten i kommunen (+)

Langvarig

Grindland frykter at flere av kvinnene i reiselivsnæringen vil gå arbeidsledig over lengre tid, og at de som sto ledig før krisen får en enda vanskeligere inngang tilbake til arbeidslivet.

– Dette øker risikoen for at flere går varig ut av arbeidsstyrken. Dette taper alle på. Både hver enkelt, næringslivet og storsamfunnet, advarer Grindland.

NHO mener permitteringsordningen er særlig viktig for reiselivsnæringen.

– Det er ikke tilstrekkelig å utvide permitteringsordningen til 1. juli, slik regjeringen nå foreslår. Ordningen må forlenges ut september. Dette er svært viktig. Ordningen har hindret oppsigelser og unngått at bedrifter har mistet verdifull kompetanse, sier Grindland.

LES OGSÅ: Ap-veteran Berge advarer mot lederstrid: – Partiet har en utmerket ledelse (+)

– Ta utdanning

Nav-direktør Haftorsen oppfordrer permitterte og arbeidsledige kvinner til å benytte anledningen til å utdanning og kompetanseheving.

– Det vil øke mulighetene i arbeidslivet senere. Den midlertidige endringen i regelverket, som varer ut juni, gjør at man kan kombinere utdanning og dagpenger. Man kan ta hvilken utdanning man vil uten å måtte gi slipp på dagpenger eller gi beskjed til Nav. I tillegg har også Nav kompetansehevende tilbud, forteller Haftorsen.

– Det finnes mange gode muligheter for å gjøre seg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Langvarig lediggang er ikke bra for selvfølelsen eller for samfunnet for øvrig, legger hun til.

Nav-direktøren understreker også at det er fullt mulig å jobbe i en annen bedrift og bransje mens man er permittert.

– Men vi anbefaler å avklare med arbeidsgiver, sier hun.

LES OGSÅ: Vil åpne igjen: – Meningsløst å holde treningssentrene stengt (+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: