Nyheter

Ordførererne på Nord-Jæren ber om lokale tiltaksmidler

Ordførerne på Nord-Jæren ber regjeringen og Stortinget følge opp med lokale tiltaksmidler til berørt næringsliv som følge av lokale smittevernsforskrifter.

Marianne Chesak, Stanley Wirak, Kari Nessa Nordtun, Tom Henning Slethei og Jarle Bø. Foto: Kathinka Skott Hansen

Kommunene på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) har for tiden et høyt smittetrykk i befolkningen. De fire kommunene har fulgt oppfordringen fra nasjonale helsemyndigheter om å innføre lokale innstramminger, senest 4. januar.

Flere av de lokale forskriftene får imidlertid alvorlige økonomiske konsekvenser for lokalt næringsliv og deres ansatte, noe de fire ordførerne er svært bekymret for, skriver Nord-Jæren-ordførerene i en felles pressemelding.

Videre skriver de at utfordringen er at flere av de lokale aktørene faller helt eller delvis utenfor dagens nasjonale tiltaks- og kompensasjonspakker. Ordførerne ber derfor regjeringen, så raskt som mulig, å bevilge skjønnsmidler, slik at kommunene kan hjelpe de mest utsatte virksomhetene. I tillegg ber ordførerne om at det lempes i forhold til utsatt forfall, reduksjon på avgifter og andre rammevilkår.

LES OGSÅ: Nordmenn må være forberedt på fortsatt strenge koronatiltak

Bekymret for restaurant- og serveringsbransjen

Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø er særlig bekymret for restaurant- og serveringsbransjen, som de frykter skal miste mye av fagmiljøet dersom nedstengningene fortsetter i regionen.

Også treningssentre, idrettsaktører, kulturaktører og utelivsbransjen er hardt rammet av de lokale tiltakene. For å ivareta kompetanse og tilbud også etter pandemien, er det viktig at det settes i verk tiltak snarest mulig, skriver de i pressemeldingen.

De fire ordførerne ber om at tiltakspakkene tilpasses til de områdene som har høye forekomster av smitte, for å begrense langsiktige, negative konsekvenser for næringslivet.