Nyheter

Tatt med en blanding av kokain og amfetamin

58-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

20. mars 2018 foretok politiet ransaking i en bolig i Stavanger. Det ble da funnet 19,96 gram amfetamin- og kokainblanding, 34,62 gram amfetamin og 54,8 gram hasj.

Retten kom til at både amfetamin/kokainblandingen og amfetaminet hadde en styrkegrad på 14 prosent.

I forbindelse med straffeutmålingen la Stavanger tingrett vekt på at 58-åringen er dømt flere ganger tidligere, sist gang 30. oktober 2017. Denne gangen ble han dømt for tyveri og kjøring uten å ha gyldig førerkort. 58-åringen er også dømt for overtredelser av narkotikaloven, men at dette ligger tilbake i tid – og den siste dommen relatert til dette var i 2010.

Når det gjaldt amfetaminet og amfetamin/kokainblandingen mente retten at dette i utgangspunktet kvalifiserte til fengsel i syv måneder ­– og at hasjen kvalifiserte til fengsel i 21 dager.

LES OGSÅ: Mann hadde 4,04 i promille

Lav styrkegrad

Samtidig la Stavanger tingrett vekt på at det var lav styrkegrad på stoffet og at det måtte gjøres fradrag for dette. Retten la også vekt på 58-åringens uforbeholdne tilståelse – og ikke minst at saken var blitt svært gammel uten at 58-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at straffen i utgangspunktet skulle ha vært fengsel i 60 dager.

I stedet ble han dømt til 58 timer samfunnsstraff og retten begrunnet dette med at 58-åringen har blitt rusfri og brutt med sitt tidligere miljø.

«Tiltaltes opplyste motivasjon om et liv uten rus og kriminalitet framstår oppriktig og troverdig, og den underbygges av at han ikke har pådratt seg nye straffbare forhold det siste året. Retten mener at tiltalte er i en sårbar fase og at soning av fengselsstraff vil innebære en risiko for at han eksponeres for sitt gamle miljø, hvilket vil kunne være ødeleggende for hans mulighet til å klare å holde seg rusfri», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Må betale 412.460 kroner i erstatning for skader på egen bil

LES OGSÅ: Tatt i 140 km/t – skulle bare teste bilens krefter