Nyheter

Ble anmeldt og fikk ikke kjøre videre

Statens vegvesen hadde kontroll på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Vinterutrustningskontrollen viste att alle kjøretøy som var inne til kontroll hadde med riktig antall snøkjettinger og påbudte vinterdekk.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk tre sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre og må betale for overlast

En utenlandsk sjåfør fikk kjøreforbud og ble anmeld til politiet på grunn av at lasten ikke var forsvarlig sikret.

Det ble også ilagt kjøreforbud til én fører som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

To ADR-transport fikk kjøreforbud på grunn av feil merking av ADR-last.

To lastebilereiere ble skriftlig rapportert til Skatteetaten på grunn av feil registrert vektårsavgift.

LES OGSÅ: Fikk kjøreforbud på grunn av denne lasten

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser