Nyheter

Hotell gikk konkurs

Hotell i Stavanger sentrum stenger dørene.

Foto: Tore Bruland

Det var Comfort Hotell Stavanger AS som onsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud. Hotellet holder til i Klubbgata 3 i Stavanger.

Oppbudet var besluttet av styret og i retten kom det fram at den samlede gjelden til Comfort Hotell Stavanger AS var på 8,3 millioner kroner.

Det ble også opplyst at selskapets aktiva har en anslått verdi på 900.000 kroner.

Comfort Hotell Stavanger AS har vært en del av Choice Hotels & Resorts AS og omsatte i 2019 for litt over 15,7 millioner kroner i 2019.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten og kemneren

Hotellet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 5,3 millioner kroner.

I oppbudsbegjæringen ble det også opplyst at Comfort Hotell Stavanger AS har 14 ansatte og at virksomheten nå er innstilt.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at Comfort Hotell Stavanger AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art. Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 18. februar.

LES OGSÅ: Pizzasted slått konkurs

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs