Nyheter

Mange blir ikke tatt på alvor av fastlegen på grunn av fedme

Forsker ved UiS har blant annet undersøkt hvordan personer med fedme opplever møte med helsepersonell.

Britt Marit Haga har forsket på hvordan det oppleves å leve med fedme.