Nyheter

Trygg styring gjennom urolig farvann

DEBATT: Regjeringen har ledet Norge gjennom kriser før. Nå skal vi gjøre det igjen.

Av: Aleksander Stokkebø. Stortingsrepresentant i finanskomiteen (H).

I urolige tider, og når det stormer for den enkelte, er Norge en trygg havn. Vi har små forskjeller og tillit mellom folk, og vi har et solid oljefond som holder landet vårt gjeldfritt. Heldigvis har vi også en stødig regjering som loser oss trygt gjennom krisen.

Høyre, Frp, KrF og Venstre har landet 16 budsjettenigheter, i tillegg til krisepakkene. Det borgerlige samarbeidet er solid. Vi har styrt Norge trygt gjennom et oljeprisfall. Nå skal vi ta Norge trygt ut av korona-krisen.Regjeringen har hele tiden vært tydelige på at vi skal stille opp for folk og næringsliv. Derfor har vi satt inn kraftfulle tiltak, og siden april er ledigheten mer enn halvert. Det er bra.

Samtidig er det fortsatt krevende for mange. Derfor må vi også i tiden fremover prioritere det viktigste først; å få flere i jobb. Derfor foreslår vi i statsbudsjettet mer enn 9,8 milliarder til næringsrettet forskning og innovasjon. Derfor styrker vi virkemidlene gjennom Innovasjon Norge og ENOVA. Og derfor sikrer vi et konkurransedyktig skattenivå. Slik at bedriftene kan investere, skape nye produkter og omstille seg.

Også regjeringens historiske satsing på samferdsel, er viktig for å holde folk i jobb og styrke konkurransekraften. For første gang på flere tiår går vedlikeholdsetterslepet på veiene ned. Og i budsjettenigheten styrker vi satsingen ytterligere. La meg ta to ferske eksempler:

Eigerøy bru er eneste innfartsvei for tusenvis av fastboende og arbeidsplasser på Eigerøy i Eigersund. Dessverre er den smal og svak, trafikkfarlig og en flaskehals til hinder for viktig nasjonal industri. Slik kan vi ikke ha det! Derfor sikrer vi nå planleggingsmidler til prosjektet.

Også innbyggerne på Finnøy og Rennesøy har grunn til å juble. Gjentatte ganger har de opplevd at tunellen de er avhengig av er stengt, på grunn av ulike hendelser. Nå får de bergingsbil rett ved, og kan se frem til en vei som oftere er åpen. Tomatene og laksen skal raskere ut i markedet.

Med Høyre prioriterer vi det viktigste først; å få folk i jobb. Regjeringen har ledet Norge gjennom kriser før. Nå skal vi gjøre det igjen.