Nyheter

Utested gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

###

Det var firmaet Mw Invest AS som var i Dalane tingrett og begjærte oppbud.

Mw Invest AS er det juridiske navnet bak utestedet Bar Tender som har holdt til i Egersund.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 131.294 og at selskapet ikke har noe aktiva av noe slag.

Utestedet omsatte for litt over 2,2 millioner kroner i 2018.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Glassmesterfirma gikk konkurs

Dalane tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Angeline Haraldsen Riis er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 27. januar.

LES OGSÅ: Butikk i kjøpesenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs